Małe granty

Oferta Zapaśniczego Klubu Sportowego "Slavia" Ruda Śląska na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Oferta

Oferta Klubu Sportowego RUGBY Ruda Śląska na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Oferta

Oferta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej na realizację zadania publicznego pn. „VIII Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd chóru Św. Cecylii prezentujący wartości kulturalne i religijnez uwzględnieniem promocji miasta Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Klubu Sportowego „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Ostravie w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Tenisowego Klubu Sportowego "Slavia" Ruda Śląska na realizację zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny do lat 12-tu w tenisie ziemnym" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Rekreacyjno - Sportowego "Gwiazda" Ruda Śląska na realizację zadania publicznego pn. "Udział zespołu SRS Gwiazda Ruda Śląska w II etapie barażu o awans do Ekstraklasy Futsalu" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego - Okręg Katowice na realizację zadania publicznego "Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Ośrodek Święta Elżbieta realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem „Ogród naszych marzeń”.
Komunikat
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Rekreacyjno - Sportowego "Gwiazda" Ruda Śląska na realizację zadania publicznego "Udział zespołu SRS Gwiazda Ruda Śląska w barażu o awans do Ekstraklasy Futsalu" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Fundacji Małgorzaty Glinki na realizację zadania publicznego "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Małgorzaty Glinki" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Uczniowksiego Klubu Sportowego "Grot" na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "II Otwarty Puchar Rudy Śląskiej w Łucznictwie Dzieci i Młodzików".
Oferta

Oferta Modelarskiego Klubu Sportowego "Gwarek" na realizację zadania publicznego "Organizacja XXIV Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska - Kochłowice" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej "Grunwald" Ruda Śląska na realizację zadania publicznego "XXXVII Turniej Lajkonik Cup 2018" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego "Halemba" na realizację zadania publicznego "Udział w X ŚwiatowychIgrzyskach Grup Wiekowych - Belgia" w trybie art. 19a ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta

Oferta parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób "Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla os6b ubogich z terenu miasta Ruda Śląska".
Komunikat
Oferta

Oferta parafii św. Andrzeja Boboli realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób "Kromka chleba + nadzieja /2017/- pomoc osobom bezdomnym i żyjqcym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia".
Komunikat
Oferta

Oferta Ośrodka Święta Elżbieta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób "Tradycja,zwyczaje - to o co dbamy w nas zostaje"
Komunikat
Oferta

Oferta Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski Ruda Śląska realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Organizacja wyjazdu do Eindhoven w Holandii na zawody Orange Cup 2017 w ratownictwie wodnym".

Oferta

Oferta UKS "Halembianka 2001" realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Mikołajkowy turniej tenisa stołowego".
Oferta

Oferta Ośrodka Święta Elżbieta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób "Przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 w roku 2017 (magazyn w dzielnicy Ruda i Godula)".
Komunikat
Oferta

Oferta Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób "Przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 w roku 2017 - magazyn w dzielnicy Halemba".
Komunikat
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Jaskółka" realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób "Przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 w roku 2017 (magazyn w dzielnicy Bykowina)".
Komunikat
Oferta

Oferta Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego "Halemba" realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Udział w zawodach akrobatycznych - Europejskie Igrzyska Grup Wiekowych - Rzeszów 2017".
Oferta

Oferta Koła nr 51 Polskiego Związku Wędkarskiego realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Udział w mistrzostwach świata w wędkarstwie spławikowym w Ronguieres".
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób "Zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Siła w działaniu".
Komunikat
Oferta

Oferta Towarzystwa Lekkoatletycznego "Pogoń" Ruda Śląska realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Miting Lekkoatletyczny 55-lecia TL Pogoń Ruda Śląska".
Oferta

Oferta Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego "Halemba"  realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Udział w zawodach akrobatycznych - 4th Waldviertel-Cup".
Oferta

Oferta UKS "Grot" Ruda Śląska realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "I Otwarty Puchar Rudy Śląskiej w Łucznictwie Dzieci i Młodzików".
Komunikat
Oferta

Oferta Parafii Trójcy Przenajświętszej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Warsztaty doskonalące przed udziałem w XIII Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat w Piekarach Śląskich".
Komunikat
Oferta

Oferta Klubu Sportowego Zgoda Ruda Śląska - Bielszowice realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Kępnie".
Oferta

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 51 realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska".
Oferta

Oferta Towarzystwa Miłośników Orzegowa realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Muzyczne piątki w Orzegowie".
Oferta

Oferta Klubu Sportowego Zgoda Ruda Śląska - Bielszowice realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt".
Oferta

Oferta Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego "Halemba" realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Udział w zawodach akrobatycznych - 4 Waldviertel-Cup".
Oferta

Oferta Rudzkiego Towarzystwa Hokejowgo "Zryw" realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików".
Oferta

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uzdolnionych Artystycznie "MusicALL" w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki "Realizacja spektaklu muzycznego".
Komunikat
Oferta

Oferta parafii św. Andrzeja Boboli w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Kromka chleba + nadzieja /2016/" - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
Komunikat
Oferta

Oferta parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska".
Komunikat
Oferta

Oferta Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem "Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda Śląska - przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".
Komunikat
Oferta

Oferta Ośrodka Święta Elżbieta w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem "Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda Śląska - przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".
Komunikat
Oferta

Oferta Stowarzyszenia "Razem dla Rudy Śląskiej" realizacji zadania publicznego „Rudzkie Warsztaty Gospel".
Komunikat
Oferta

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej realizacji zadania publicznego „Pielgrzymka Chóru Parafialnego Świętej Cecylii do Sanktuariów Ziemi Kieleckiej".
Komunikat
Oferta

Oferta Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski Ruda Śląska realizacji zadania publicznego „Organizacja wyjazdu do Eindhoven w Holandii na Mistrzostwa Świata w ratownictwie wodnym Rescue 2016".
Komunikat
Oferta

Oferta Komendy Hufca ZHP im. hm.  Łucji Zawada w Rudzie Śląskiej realizacji zadania publicznego "XXIV Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej CMOK SONG".
Komunikat
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizacji zadania publicznego "Przygotowanie kółek artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku do występów podczas przeglądów regionalnych".
Komunikat
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Rekreacyjno - Sportowego "Gwiazda" w formie wsparcia realizacji zadania publicznego "Udział SRS Gwiazda Ruda Śląska w turniejach finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii U14 i U18".
Oferta

Oferta parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w formie wsparcia realizacji zadania publicznego "Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska".
Komunikat
Oferta

Oferta Fundacji Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego realizacji zadania publicznego "Pamiętajmy o Janie Karskim".
Komunikat
Oferta

Oferta parafii św. Andrzeja Boboli w formie wsparcia zadania publicznego "Kromka chleba + nadzieja /2015/- pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia".
Komunikat
Oferta

Oferta Związku Górnośląskiego w formie wsparcia zadania publicznego "Finał Konkursu „Historia mojej rodziny w drzewie genealogicznym".
Komunikat
Oferta

Oferta Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI w formie wsparcia zadania publicznego "Spotkania Górskie Lawiny".
Komunikat
Oferta

Oferta PTTK Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej w formie wsparcia zadania publicznego "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych".
Oferta

Oferta KPKS "Halemba" w formie wsparcia zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego".
Oferta

Oferta KS Zgoda Ruda Śląska w formie wsparcia zadania publicznego "Finałowy Turniej Młodziczek o Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce".
Oferta

Oferta KS Zgoda Ruda Śląska w formie wsparcia zadania publicznego "Półfinałowy Turniej Młodziczek o Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce".
Oferta

Oferta Zarządu oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej w formie wsparcia zadania publicznego "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych".
Oferta

Oferta Związku Górnośląskiego (Koło Terenowe Wirek, Bielszowice, Czarny Las) realizacji zadania publicznego pod nazwą "Finał Konkursu Fotograficznego Ruda Śląska moje miasto 'Ocalić od zapomnienia'".
Komunikat
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Genius Loci - Duch Miejsca realizacji zadania publicznego pod nazwą "IN MEMORIAM CASTRI – KU PAMIĘCI GRODU".
Komunikat
Oferta

Oferta Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku w formie wspierania realizaccji zadania publicznego pod nazwą "Wycieczka krajoznawczo - turystyczna sposobem na poznawanie ciekawych i interesujących zabytków Polski, spędzanie wolnego czasu oraz integrację seniorów".
Oferta

Oferta KS "RUGBY" Ruda Śląska realizacji zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2015 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego".
Oferta

Oferta MKS "Pogoń" Ruda Śląska realizacji zadania publicznego pod nazwą "Turniej piłkarski POGOŃ CUP 2015".
Oferta

Oferta KS "Pogoń" Ruda Śląska realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja Mistrzostw Śląska Dzieci i Puchar Śląska Kadetów w stylu klasycznym".
Komunikat
Oferta

Oferta Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizacji zadania publicznego pod nazwą "Przygotowanie kółek artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku do występów podczas przeglądów regionalnych i ogólnopolskich".
Komunikat
Oferta

Oferta Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Opracowanie i wydanie publikacji książkowej 'Legendy Rudy Śląskiej'".
Komunikat
Oferta

Oferta Klubu Rekreacyjno - Sportowego TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Aktywne i zdrowe społeczeństwo - przygotowanie uczniów rudzkich szkół do biegu sztafetowego 4-godzinnego".
Oferta

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska - realizacji zadania publicznego pod nazwą "XXII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej CMOK SONG".
Komunikat

Oferta Parafii św. Andrzeja Boboli na realizację zadania pod nazwą: "Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób najuboższych z terenu Miasta Ruda Śląska".
Komunikat
Oferta

Oferta Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni" realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Komunikat
Oferta

Oferta Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska w formie wsparcia zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta Koła Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Ślaskiej w formie wsparcia zadania publicznego "Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży"
Komunikat
Oferta

Oferta Zarządu oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej w formie wsparcia zadania publicznego "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych"

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy dzieciom i Młodzieży "Pomocni" w formie wsparcia zadania publicznego "Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób"
Komunikat

Oferta Stowarzyszenia Genius Loci - Duch Miejsca w formie wsparcia zadania publicznego "Działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Oferta Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w formie wsparcia zadania publicznego "Turystyka i krajoznawstwo

Oferta KS Zgoda Ruda Śląska Bielszowice w formie wsparcia zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Oferta KRS TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska w formie wsparcia zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta Zarządu oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej w formie wsparcia zadania publicznego "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych"

Oferta SRS "Gwiazda" w formie wsparcia zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w formie wsparcia zadania publicznego "Opracowanie i wydanie publikacji książkowej DWIE STRONY WIERSZA. ANTOLOGIA POETÓW RUDZKICH od XIX do XXI WIEKU"

Oferta Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ruda Śląska w formie wsparcia zadania publicznego "Upowszechnienie kultury fizycznej".
Komunikat
Oferta
Formularz uwag

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska w formie wsparcia zadania publicznego "Działanie na rzecz dzieci i młodzieży".

Oferta Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego "Zryw" w formie wsparcia zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
Komunikat
Oferta
Formularz uwag

Oferta Rudzkiego Stowarzyszenia lnicjatyw Niebanalnych In-nI w formie wsparcia zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
Komunikat
Oferta
Formularz uwag

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" w formie wsparcia zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
Komunikat
Oferta
Formularz uwag

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i młodzieży "Przystanek" w formie wsparcia zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
Komunikat
Oferta
Formularz uwag

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologii "ECOTERRA" w formie wsparcia zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
Komunikat
Oferta
Formularz uwag

Oferta parafii rzymsko-katolickiej Św. Michała Archanioła w formie wsparcia zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
Komunikat
Oferta
Formularz uwag

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni" w formie wsparcia zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
Komunikat
Oferta
Formularz uwag

Oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego - Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej w formie wsparcia zadania publicznego "Turystyka i krajoznawstwo".

Oferta UKS Silesia Mikołów w formie wsparcia zadania publicznego "Wsparcie i upowszechnianie sportu w Rudzie Śląskiej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego".

Oferta Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski WOPR Ruda Śląska w formie wsparcia zadania publicznego "Upowszechnienie kultury fizycznej".

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni" w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej w formie wsparcia zadania publicznego "Turystyka i krajoznawstwo".

Oferta Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski WOPR Ruda Śląska w formie wsparcia zadania publicznego "Upowszechnienie kultury fizycznej".

Oferta UKS "Silesia" Mikołów w formie wsparcia zadania publicznego "Wsparcie i upowszechnianie sportu w Rudzie Śląskiej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego".

Oferta GKS "Urania" w formie wsparcia zadania publicznego "Upowszechnianie sportu".

Oferta KPKS "Halemba" w formie wsparcia zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

Oferta KS Zgoda Ruda Śląska Bielszowice w formie wsparcia zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

Oferta SRS "Gwiazda" w formie wsparcia zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej".

Oferta parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie w formie wpierania realizacji zadania publicznego "W rodzinie mocniejsi".