Możliwość publikacji

Możliwość publikowania materiałów przez rudzkie organizacje pozarządowe

Każda organizacja pozarządowa z terenu Rudy Śląskiej ma możliwość zamieszczania w Internecie (strona rudzkich ngo na portalu miejskim) informacji o swej działalności.

Materiały przeznaczone do publikacji (najlepiej w formie elektronicznej) Prezes bądź osoba upoważniona przez Zarząd winna złożyć u Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

Treść publikacji nie może naruszać Konstytucji RP, a także zasad współżycia społecznego.